Diensten

Software ontwikkeling in een PROGRESS omgeving

JdvSoft Progress-specialist Bent u op zoek naar extra ontwikkelcapaciteit voor uw project of naar extra bemanning voor uw IT departement voor korte of lange termijn? Dan kunnen wij u wellicht verderhelpen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Consultancy ERP-software

Ook voor expertise inzake ERP-software bent u bij ons aan het juiste adres. We bekijken samen met u hoe de bedrijfsprocessen in uw KMO of KZO te automatiseren zijn, uiteraard snel implementeerbaar en met onmiddellijk resultaat door tijdswinst, een lagere foutenmarge en een verbeterde klantenservice. Contacteer ons indien u hierover meer wenst te weten.

Software op maat

Heeft u nood aan een software-oplossing die perfect bij u past ? Wij ontwikkelen software volledig naar uw wensen. In een serie gesprekken inventariseren wij uw behoeftes en de gewenste functionaliteiten. Hieruit volgt een softwaremodel waarin de vereisten van uw product gespecificeerd zijn. Uiteraard houden we rekening met belangrijke aspecten zoals veiligheid, stabiliteit en aanpasbaarheid. Vervolgens ontwikkelen wij stap voor stap de maatoplossing, waarbij wij u regelmatig zicht geven in de voortgang van het project. Neem contact op wanneer u interesse heeft in maatsoftware.


Methodiek

1. Inventarisatie
Wij inventariseren eerst de eisen van een project en de doelen van de opdrachtgever. Vervolgens plannen wij het project d.m.v. milestones en geven de opdrachtgever een tijdsindicatie. Aan de hand van de tijdsindicatie zal er een prijsopgave worden gemaakt.

2. Functioneel ontwerp
Aan de hand van de inventarisatie produceren we in samenwerking met de opdrachtgever een functioneel ontwerp. Hier gaan we dieper in op de functionele eisen die de opdrachtgever aan het uiteindelijke resultaat stelt. Ook worden alternatieve oplossingen aangedragen, en zal de tijdsindicatie indien nodig worden bijgesteld.

3. Technisch ontwerp
Na goedkeuring van het functioneel ontwerp produceren we een technisch ontwerp. In dit ontwerp worden de technische vereisten en beslissingen besproken en gedocumenteerd. Ook word de klant op de hoogte gesteld van externe vereisten, zoals een software pakket of een hardware oplossing.

4. Productie
In deze fase start de daadwerkelijke ontwikkeling. Aan de hand van het technisch en functioneel ontwerp worden de onderdelen uitgewerkt. Tijdens de productiefase houden wij de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang, en laten wij de opdrachtgever zonodig meebeslissen over vraagstukken die tijdens de productie zijn ontstaan.

5. Testen
In deze fase gaan wij met de opdrachtgever en eindgebruikers de software testen, om er verzekerd van te zijn dat alles naar behoren functioneert. In deze fase zullen mogelijke fouten en problemen worden verholpen.

6. Oplevering
Bij de oplevering zullen wij het resultaat aan de opdrachtgever presenteren, en indien nodig de gebruikersgroep ondersteunen in het gebruik ervan.